Thursday, December 2, 2021

wake up call

 Satu ulasan yang lebih matang dan semangat kesukanan yang lebih baik  dari sebelum...

No comments:

Post a Comment

BERAPA LAMA KERAJAAN ISMAIL SABRI BOLEH BERTAHAN

  Tempoh bertenang, wait and see bagi kerajaan sheraton Ismail Sabri sebagai PM mungkin telah tamat sepertimana yang dinikmati oleh Muhyiddi...