Showing posts with label Surah al-'Ankabut. Show all posts
Showing posts with label Surah al-'Ankabut. Show all posts

Wednesday, February 25, 2009

Penat Berpolitik

( Ayat 69 : Surah al-‘Ankabut )
"Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat - (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang telah engkau usahakan itu (tercatit semuanya)."