Thursday, April 16, 2015

Bangunkan Semula Semangat 46..

Cadangkan supaya Ku Li kembali menggerakkannya semula sebagai satu pilihan yang lebih tepat untuk menyatukan semula satu bangsa Malaysia yang lebih berkompromi....